Zdjęcie obradujących uczestników, przemawia dyrektor Katarzyna KrzywdaKolejne zdjęcie uczestników