umowa o finansowanie EBI ZMPSS mumowa o finansowanie EBI ZMPSS podpisy m

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej została podpisana umowa o finansowanie inwestycji, pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W ramach umowy bank udzieli spółce kredytu do wysokości 163,5 mln złotych.

Fundusze otrzymane w ramach umowy będą stanowiły ważne źródło finansowania programu inwestycyjnego ZMPSŚ S.A., planowanego do realizacji w ramach perspektywy finansowej w latach 2014 – 2020.

- Inwestycje, które zamierzamy zrealizować w najbliższych latach pozwolą z sposób znaczący podnieść rangę zespołu portów Szczecin – Świnoujście, podnieść jego znaczenie na mapie Morza Bałtyckiego. – mówił Dariusz Słaboszewski., prezes zarządu morskich portów Szczecin- Świnoujście - O sile każdego portu decyduje jego dostępność. Główne projekty, które chcemy zrealizować to przystosowanie nabrzeży głębokowodnych w samym porcie Szczecin, do obsługi jednostek o zwiększonym tonażu. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie obsłużyć statki o tonażu 20 000 ton. Po zrealizowanej inwestycji w ZMPSiŚ S.A. ta dostępność zwiększy się dwukrotnie. W Świnoujściu planujemy rozwój terminala intermodalnego – terminala, który w tej chwili realizuje bardzo ważne połączenie między Świnoujściem a Ystad. Priorytetem będzie również poprawa infrastruktury technicznej obu portów. – dodał Słaboszewski.

- Rozwój przemysłu stoczniowego jest ważny dla Polski i Europy Środkowej. Mam nadzieję, że wsparcie finansowe ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego pomoże nie tylko tym portom, ale także ludziom którzy tam mieszkają oraz przedsiębiorstwom funkcjonującym w całym regionie. Jesteśmy zainteresowani tym, aby wspomagać rozwój transportu morskiego i rzecznego w Polsce. – powiedział Vasil Hudak, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Program inwestycyjny obejmuje realizację sześciu projektów o łącznym koszcie szacowanym na miliard złotych. Projekty ukierunkowane są na poprawę konkurencyjności zespołu portów Szczecin – Świnoujście oraz zwiększenie wydajności zarządzanej infrastruktury, jak również zagospodarowanie dodatkowych terenów na cele portowe. Ich konsekwencją ma być stały wzrost obsługiwanych towarów oraz pozyskanie nowych inwestorów, którzy ulokują swój biznes w portach w Szczecinie i Świnoujściu.

Europejski Bank Inwestycyjny współfinansuje, wraz z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz Instrumentem „Łącząc Europę”, kilka priorytetowych inwestycji morskich w ramach infrastruktury Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) w Polsce w okresie 2014-2020. Celem tych inwestycji jest poprawa dostępu do portów morskich i infrastruktury nabrzeża. Projekt ten wspiera transport morski jako alternatywę dla innych form transportu, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju zrównoważonego transportu.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

 

 

The European Investment Bank (EIB) has provided a PLN 163.5m (some EUR 38m) loan to Szczecin and Świnoujście Seaports Authority for investments improving the seaports’ nautical access and quay infrastructure.

EIB Vice-President Vazil Hudák, responsible for the Bank’s activity in Poland, said: “We are glad to support the modernisation of the Szczecin and Świnoujście seaports, as this project will contribute to the development of sustainable transport and support industries depending on it for efficient logistics and production. Co-financing the project with EU funds, the EIB is helping Poland to better absorb them and utilise them for strategic infrastructure projects”.

The operation is co-financing, together with EU Structural and Investment Funds as well as the Connecting Europe Facility, several priority maritime investments in TEN-T infrastructure in Poland over the 2014-2020 programming period. These are aimed at improving the seaports’ nautical access and quay infrastructure. The project will promote maritime transport as an alternative to other transport modes, thus contributing to transport sustainability.

Today’s loan is a part of a larger framework financing programme agreed by the EIB and the Polish government last year and amounting to some PLN 1.28bn (EUR 298m). This programme is expected to support employment in the Polish seaports, and, more importantly, in the industries depending on them for efficient logistics and production. The maritime infrastructure investments are expected to catalyse further investments from the private operators and concessionaires in TEN-T seaports.

The seaports in Szczecin and Świnoujście are part of the Baltic-Adriatic core network corridor within the multimodal TEN-T Core Network. The corridor extends via Poland, the Czech Republic and Slovakia and through eastern Austria to the Slovenian port of Koper and the Italian ports of Trieste, Venice and Ravenna.

Minister of Maritime Economy and Inland Navigation Marek Gróbarczyk said: “Today in the Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation, a very important loan agreement between the Board of the Port of Szczecin-Świnoujście and the European Investment Bank was signed. The amount of EUR 38m will provide complementary support to the port development projects financed under the Infrastructure and Environment Programme, altogether around EUR 280m. That financial support will enable the improvement of the access infrastructure to the port, safer navigation and better environmental protection. We are sure that those actions will widely influence the competitiveness of the port.”

The EIB loan will result in financial value added for the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority stemming from the long maturity of the loan combined with attractive pricing.

Background information:

The European Investment Bank (EIB) is the long-term lending institution of the European Union owned by its Member States. It makes long-term finance available for sound investment in order to contribute towards EU policy goals. Last year, the EIB provided for Polish projects loans amounting to EUR 4.44bn.

The Szczecin-Świnoujście Port Complex is a universal facility and one of the largest ports on the Baltic Sea, located at the mouth of the Oder. In the southern part of the port of Świnoujście, there is a ferry terminal providing connections with Scandinavia and a terminal dedicated mainly to dry bulk cargo, such as coal or ore. The northern part constitutes an external port with infrastructure providing services for ships with LNG fuel. The port of Szczecin handles both general cargo goods, including containers, steel products and large-size cargo, as well as bulk cargo goods – dry and liquid. Both ports also offer services related to the reloading and storing of agri-food products. The total annual turnover of the two ports amounts to over 24 million tonnes.

The ports are administered by the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority SA, which has boldly applied for the EU funds to make a wide range of investments. This will give the Authority a leading position in Western Pomerania for years. Under EU financial framework 2007-2013 more than EUR 650 million was deployed for this purpose. However, this is only the beginning as the new strategy of port development up to 2027 provides for further investments amounting to PLN 1.3 billion.

The port’s advantages – its development, location and modernisation – are appreciated by a lot of investors. There are world giants among them, as well as local companies. The volume of goods handled shows that there is still great potential to be tapped, also for new investors. They have at their disposal available areas in the port of Szczecin of around 200 hectares.