Wizualizacja kanalu zeglugowego na Mierzei Wislanej mWizualizacja kanalu zeglugowego na Mierzei Wislanej

Sejm przyjął specjalną ustawę dotyczącą budowy kanału żeglugowego, który połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Dokument precyzuje zasady finansowania przedsięwzięcia. Zadaniem ustawy jest usprawnienie procesu przygotowania oraz realizacji inwestycji.

Połączenie Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej kanałem przez Mierzeję Wiślaną to jedna z priorytetowych inwestycji obecnego rządu. Kanał w nowej sytuacji geopolitycznej Polski i wschodnich obszarów Unii Europejskiej ma znaczenie przede wszystkim ze względu na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa tej części Polski i wschodniej granicy Unii. Bardzo istotne są też aspekty rozwoju gospodarczego i turystycznego tych obszarów. Nowa droga wodna umożliwi swobodną żeglugę statków morskich do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego, będących portami Unii Europejskiej.

Ponadto realizacja projektu umożliwi swobodny i nieograniczony dostęp jednostek Marynarki Wojennej i Straży Granicznej do portów Zalewu Wiślanego. Budowa drogi wodnej będzie gwarantem bezpieczeństwa morskiego naszego kraju.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ