W czwartek o godz. 16:30 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (ul. Nowy Świat 6/12, budynek Centrum Bankowo – Finansowego) odbędzie się inauguracja Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich, w formacie 16+1 (Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia) z udziałem przedstawicieli placówek dyplomatycznych państw 16+1.

Wydarzenie otwzurawie morzy Minister Marek Gróbarczyk, a następnie zostanie przedstawiona Koncepcja nowoutworzonego Sekretariatu.

Wezmą w nim udział przedstawiciele placówek dyplomatycznych, reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Polskiej Agencji Rozwoju Przesiębiorczości oraz polskich portów i urzędów morskich.

Ustanowienie Sekretariatu w Polsce jest następstwem aktywnych działań naszego resortu, w tym wprowadzeniem stosownych zapisów do wytycznych ze szczytu Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia w Rydze, jak również podpisania w ww. sprawie listu intencyjnego z Ministerstwem Transportu Chin.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

 

***

On Thursday, 16:30 in the Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation (Nowy Świat Street) will take place the Inauguration of the Maritime Secretariat, in the 16 + 1 format (China - Central and Eastern Europe) with the participation of representatives of 16 + 1 countries.

The establishment of the Secretariat in Poland is the result of active operations of our ministry, including implementation of the relevant provisions of the Riga Summit guidelines, as well as the signing the letter of intent with the Ministry of Transport of China.

This event will be opened by Marek Gróbarczyk, minister of maritime economy and inland navigation. After official opening the newly created concept of Secretariat will be presented to the arrived guests.

Inauguration will bring together representatives of diplomatic missions, representatives of the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Infrastructure and Construction, Polish Agency for Enterprise Development, polish seaports and maritime offices.

Press Office, Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation