Violeta Bulc mMarek Gróbarczyk spotkał się w Brukseli z Violetą Bulc, komisarz ds. transportu. Szef resortu zaprezentował cele i zadania nowo powołanego Ministerstwa. Szczególną uwagę poświęcił planom dotyczącym żeglugi śródlądowej.

Strategia odbudowy żeglugi w naszym kraju zakłada przywrócenie żeglowności naszych głównych rzek:

  1. Odrzańska Droga Wodna (E-30) – osiągnięcie międzynarodowej klasy żeglowności i włączenie w europejską sieć dróg wodnych (TEN-T),
  2. Droga wodna rzeki Wisły – uzyskanie znacznej poprawy warunków nawigacyjnych,
  3. Połączenie Odra-Wisła-Zalew Wiślany i Warszawa-Brześć – rozbudowa dróg wodnych E-70 i E-40,
  4. Rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz śródlądowych dróg wodnych.

Polska chce aktywnie uczestniczyć w inicjatywach na rzecz rozwoju transeuropejskich korytarzy transportowych. Rozwój żeglugi śródlądowej jest jednym z projektów strategicznych w nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju. W roku 2017 będziemy się skupiać na aktualizacji polskiej strategii rozwoju transportu i przygotowaniu do rewizji sieci TEN-T - włączeniu głównych polskich śródlądowych dróg wodnych do sieci bazowej TEN-T dzięki podpisaniu konwencji AGN.

Ważny dla Polski Korytarz Bałtyk-Adriatyk jest jednym z niewielu korytarzy, który nie obejmuje śródlądowych dróg wodnych. Polska będzie dążyć do uzupełnienia korytarza o transport wodny śródlądowy. Ponadto, rozbudowany w ramach korytarza Morze Północne-Bałtyk system śródlądowych dróg wodnych w Polsce umożliwi połączenie wschodnich państw z państwami UE.

Pierwsze działania związane z włączeniem do sieci będą nakierowane są właśnie na włączenie do TEN-T kolejnych odcinków Odrzańskiej Drogi Wodnej. Obecnie ok. 100-kilometrowy odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej jest jedynym fragmentem polskich dróg wodnych objętych TEN-T, ale nie jest częścią korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ