Głównym tematem rozmów szefa resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z Violetą Bulc, komisarzem ds. transportu Komisji Europejskiej będą plany rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce.

Przywrócenie żeglugi na polskich rzekach to priorytetowe zadanie nowo powołanego ministerstwa i rządu premier Beaty Szydło. Strategia odbudowy żeglugi dotyczy przede wszystkim Odrzańskiej Drogi Wodnej (E-30), Wisły od Warszawy do Gdańska (E-40) oraz Warty-Noteci wpisującej się w drogę wodną E-70, łączącą Atlantyk z Kłajpedą.

Podpisana właśnie przez Andrzeja Dudę, prezydenta RP ustawa o ratyfikacji Konwencji AGN zobowiązuje Polskę, by doprowadziła te szlaki do międzynarodowej klasy żeglowności. Konwencja włącza te szlaki w europejską sieć dróg wodnych (TEN-T). Ratyfikacja nastąpi w najbliższych tygodniach. Minister Gróbarczyk przybliży pani komisarz Bulc działania doprowadzające do ratyfikacji porozumienia a także strategię odbudowy śródlądowych dróg wodnych w Polsce, która wpisuje się w rozwój transeuropejskich korytarzy transportowych.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ