Uczestnicy spotkaniaMiedzyresortowy zespol ds polityki morskiej RP - wszyscy uczestnicy spotkania

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się XXVII posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, spotkaniu przewodniczył Paweł Brzezicki, podsekretarz stanu MGMiŻŚ.

Głównym tematem posiedzenia była ratyfikacja przez Polskę konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Omawiano projekty zgłoszone przez MGMiŻŚ do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także nowa koncepcja rejestracji jachtów, nad którą resort gospodarki morskiej obecnie pracuje.

Poruszono też temat tworzonego przy resorcie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Sekretariatu do spraw morskich, w formacie 16+1.

Biuro Prasowe MGMIŻŚ