Komitet monitorujacy PO RYBY1 mKomitet monitorujcy PO RYBY3 m

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przewodniczył III posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Szef resortu rozpoczynając kolejne posiedzenie komitetu zaznaczył, że realizacja nowego rozdania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” nabierze tempa w roku bieżącym. Minister podkreślił wagę ochrony zasobów Morza Bałtyckiego oraz inwestycje w obszarze akwakultury dodając, że działania resortu będą szczególnie intensywne właśnie w tych obszarach.

W posiedzeniu wzięły udział Isabelle Garzon i Agnieszka Korbel reprezentujące Dyrekcję Generalną ds. Rybołówstwa przy Komisji Europejskiej. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele centralnej i terenowej administracji rybackiej, instytucji pośredniczących oraz przedstawiciele organizacji rybackich i producenckich, powołani przez Ministra Gróbarczyka do składu KM.

W trakcie posiedzenia członkowie komitetu przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz uchwałę zmieniającą regulamin KM.
Dodatkowo komitet podjął uchwałę w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji dla 6. Priorytetu Unii - Zintegrowana Polityka Morska.

W kolejnej części spotkania Tomasz Tereszkiewicz, dyrektor departamentu wsparcia rybactwa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zreferował postępy we wdrażaniu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Uczestnicy spotkania zapoznali się rówinież z prezentacją nt. funkcjonowania nowej odsłony Programu LIFE 2014-2020. Obecny Program LIFE - program działań na rzecz środowiska i klimatu jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013.


Biuro Prasowe MGMiŻŚ