Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej spotkał się z Natashą Meli Daudey, ambasador Republiki Malty w Polsce.

Głównym tematem spotkania była rozpoczynająca sie w styczniu prezydencja Malty w Radzie Unii Europejskiej. Ambasador przedstawiła plany związane ze zbliżającym się przewodnictwem. Stwierdziła, że pomimo wielu różnic, Polskę i Maltę łączą wspólne idee, przede wszystkim te dotyczące rozwoju gospodarki morskiej. Jest to dobry znak dla współpracy i wzajemnych stosunków w ramach Unii Europejskiej.

Szef MGMiŻŚ przedstawił priorytety oraz dotychczasowe sukcesy resortu. Potwierdził, że obecny rząd pokłada duże nadzieje w rozwoju przemysłu stoczniowego oraz żeglugi śródlądowej w Polsce. Rozmówcy zgodzili się, że sektor morski wymaga zmian oraz szczególnej uwagi rządzących, gdyż branża morska jest kluczowym działem gospodarki dla obu krajów.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Spotkanie z ambasador Malty m