Swiatlo Betlejemskie1 mSwiatlo Betlejemskie2 m

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przejął Betlejemskie Światło Pokoju od grupy harcerzy z 6. Podhalańskiej Drużyny Harcerskiej "Dzikie Buki" z Bukowiny Tatrzańskiej. Drużyna przybyła do resortu z hm. Pawłem Chmielewskim ze Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerze symboliczne światło przejęli od słowackich skautów.

Minister podziękował harcerzom, złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, podpisał też pamiątkową bombkę.

Historia Światła

Akcję po raz pierwszy zorganizowano w 1986 roku w Linz, w Austrii. Była częścią bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Rok później patronat nad akcją objęli austriaccy skauci. Od tamtej pory każdego roku skauci z Austrii odbierają z Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Stamtąd Płomień jest transportowany do Wiednia, gdzie podczas uroczystości zostaje przekazany mieszkańcom miasta oraz przedstawicielom wielu krajów europejskich.

Od 25 lat Betlejemskie Światło Pokoju polscy harcerze odbierają od słowackich skautów i przekazują dalej: do Rosji, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Danii oraz Niemiec.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ